GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Levhası 01 Haziran 2020 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak - MuhasebeTR

Vergi Levhası 01 Haziran 2020 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak

Değerli Üyemiz,

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Vergi Levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31 Mayıs'a kadar (31 Mayıs 2020 tarihi resmi tatile rastladığı için 01.06.2020 gün sonuna kadar) GİB İnternet Vergi Dairesi sisteminden oluşturulacaktır.

Gerek meslek mensuplarımızın kendilerine ve müşterilerine ait 2019 Takvim yılına ait Vergi Levhalarını GİB İnternet sitesinden aşağıda belirttiğimiz yolu izleyerek oluşturacaklar.

>    GİB' in www.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.

>    e- İşlemler seçeneği ile internet Vergi Dairesi sistemine giriş yapılacak,

>    İnternet vergi dairesi hizmetleri sayfası,

>    Kullanıcı girişinden E-beyanname gönderdiğiniz ve size ait olan kullanıcı kodu, parola ve şifrenizi yazarak giriş butonuna basınız. (Vergi Dairesinden şifre alan müşteriniz varsa; müşteriniz kendi kullanıcı kodu, parola ve şifresini girecektir.)

>    Giriş yapıldıktan sonra gelen sayfadaki Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri butonuna basınız. E-VERGİ LEVHASI seçeneğini tıklayınız.

>    Gelir Vergisi Mükellefleri için, mükellef vergi kimlik numarası ve TC numarasını birlikte giriniz. (Adi ortaklıkta, Kolektif Şirket Ortaklığında her ortak için ayrı, ayrı giriniz)

>    Kurumlar Vergisi mükellefleri için (Anonim Şirket - Limited Şirket) Şirketin kimlik numarası (hesap numarası) girilecektir. Kurumlar Vergisi mükellefleri için TC kimlik numarası bölümü boş bırakılacaktır.

>    Vergi Levhasını oluşturunuz. İstediğiniz rengi seçerek yeterli sayıda son üç yıla ilişkin barkodlu VERGİ LEVHASINI bastırınız. Gereğinde daha sonra kullanmak üzere kopyasını bilgisayarınızda saklamanızı öneriyoruz.

518 SERİ NO'LU VUK GENEL TEBLİĞİ VE 127 SAYILI VUK SİRKÜLERİ'NE GÖRE

2019 YILI İÇİN AÇIKLAMA

1) 65 YAŞ ÜSTÜ MESLEK MENSUPLARI VE MÜŞTERİLERİ İÇİN:

Bilindiği üzere, VUK 518 Sayılı VUK Genel Tebliği göre 65 Yaş üstü meslek mensubu ve sözleşmesi olan müşterilerinin VD'ne verilmesi gereken tüm beyannameleri bildirimleri ve diğer yükümlülükleri (Vergi levhası oluşturulması ) sokağa çıkma yasağı bitim tarihini izleyen 15 günlük süre içersin de beyannameler verilecek, tahakkuk eden vergilerde aynı sürede ödenecektir.

Meslek mensupları ve sözleşmesi olan Müşterileri'nin 2019 Takvim yılı VERGİ LEVHA'LARI oluşturulacaktır.

2) 127 SAYILI VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ (KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN)

17 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan 127 sayılı VUK sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 01 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2019 Yılına ait Vergi levhası Kurumlar Vergisi Beyannamesi verildik den sonra 01.06.2020 gün sonuna kadar oluşturulması gerekir.

VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER:

VUK 5. Maddede yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur. İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler. Ancak, Vergi levhalarının aşağıda belirtilen yerlerde bulundurulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;

a)    Merkezlerinde,

b)    Şubelerinde,

c)    Satış mağazalarında,

d)    Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

e)    Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.

408 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktısını alabilecektir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar ve sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

İSMMMO Başkanı

İSMMMO

(18.05.2020)

GÜNDEM