GÜNCEL MEVZUAT
Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri - MuhasebeTR

Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri

Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri. (28.02.2020)

Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri

2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir.

• Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2019 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.

• Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığımız internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilir.

Mükelleflerimizin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini verirken faydalanmaları için aşağıda yer alan Rehber ve Broşürler hazırlanmıştır.

- Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi

- Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

- Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

- Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü

- Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü

- Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri Broşürü

- Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Broşürü

- Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü

- Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

- Kira Geliri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

- Vergide Hazır Beyan Sistemi Broşürü

- Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi

- Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

- Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

- Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

- Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Beyanı Broşürü

- Guidebook on Rental Income for Non-Resident Taxpayers

- Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

- Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

- Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

- Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

- G.V.K. Geçici 67 nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

- Engelliler İçin Vergi Rehberi

- Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

- 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Rehberi

- Kesinleşmiş ve Dava Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Broşürü

- Öğrenim Ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürü

- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü

- Eczanelerde Kayıt Düzeltme Broşürü

- Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

- Matrah Ve Vergi Artırımı Broşürü

GÜNDEM