GÜNCEL MEVZUAT
Yurt Dışına Çıkış Tahdidine İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair ... - MuhasebeTR

Yurt Dışına Çıkış Tahdidine İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair ...

03 Temmuz 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26925

 

Gümrük Müsteşarlığından:

 

YURT DIŞINA ÇIKIŞ TAHDİDİNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ  SERİ NO: 3

 

MADDE 1 – 28/8/2005 tarihli ve 25920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Yurt Dışına Çıkış Tahdidi) ile 23/6/2006 tarihli ve 26207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Yurt Dışına Çıkış Tahdidi) yürürlükten kaldırılmıştır.

            

MADDE 2 – Bu Tebliğ 6/6/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(03.07.2008)

GÜNDEM