GÜNCEL MEVZUAT
“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile İlgili TÜRMOB Raporu (Görüş ve Öneriler) - MuhasebeTR

“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile İlgili TÜRMOB Raporu (Görüş ve Öneriler)

YÖNETİCİ ÖZETİ

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile yeni bazı vergiler getirilirken bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmakta ve bazı düzenlemeler kaldırılmaktadır.

Aşağıda bu değişikliklere ilişkin açıklamalar, yorum ve öneriler yer almaktadır.

  1. Yeni Getirilen Düzenlemeler
  2. “Dijital Hizmet Vergisi” ihdas edilmektedir.

Türkiye'de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabi olacaktır.

    • Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri,
    • Sesli,    görsel    veya   dijital    herhangi   bir    içeriğin    (bilgisayar    programlan,              

uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,

    • Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dahil).
    • Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri.

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olup; Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Dijital hizmet vergisi oranı %7,5'dir. Bu vergi oranın yüksek olduğu değerlendirilmektedir.

Tamamı İçin Tıklayınız

TÜRMOB

(31.10.2019)

GÜNDEM