GÜNCEL MEVZUAT
Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği - MuhasebeTR

Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği

Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği.

16.09.2019/150-1

PROPAN TESLİMLERİNDE ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ

ÖZET :   1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren 2711.12 G.T.İ.P. numaralı "(Sıvılaştırılmış) Propan”ın, “polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı"Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde” özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirildi.

16.09.2019 tarihli ve 30890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1542 sayılı Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar ile 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı listenin (A) cetvelinde değişiklik yapılarak 2711.12 G.T.İ.P. numaralı "(Sıvılaştırılmış) Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı "Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

Propan, karbon ve hidrojenden meydana gelmiş renksiz bir gaz olarak tanımlanmaktadır.

1542 sayılı söz konusu ürünün hali hazırda vergilendirilmesi aşağıdaki gibidir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı
(TL)

Birimi

 

 

 

2711.12

(Sıvılaştırılmış)
Propan
(polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı"Propilen” üretiminde
kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfır)

1,7780

Kilogram

 

TÜRMOB

(16.09.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (17.10.2019)
  2. Meslek Mensubunun veya Yakınının Ölümü Halinde Mükelleflerinin Beyanname ve Ödeme Süreleri Yedi Gün Uzatıldı (16.10.2019)
  3. KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (16.10.2019)
  4. VUK Sirküleri 118 (Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması) (15.10.2019)
  5. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) (15.10.2019)
  6. SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek (11.10.2019)
  7. Vergi Dairelerince Yapılan Bazı Yoklama İşlemleri Kaldırılmıştır (11.10.2019)
  8. Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri (11.10.2019)
  9. Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü (07.10.2019)
  10. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (03.10.2019)

GÜNDEM