GÜNCEL MEVZUAT
II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı - MuhasebeTR

II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu Tebliğde;

 • Engellilik derecesi %90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında istisna uygulaması ile engellilik sağlık kurulu raporu ve çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER),
 • Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtların teslimi,
 • Ticari taşıtların yenilenmesinde geçici 7’nci madde uygulaması konularında açıklama ve düzenleme yapılmıştır.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

(15.08.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (17.10.2019)
 2. Meslek Mensubunun veya Yakınının Ölümü Halinde Mükelleflerinin Beyanname ve Ödeme Süreleri Yedi Gün Uzatıldı (16.10.2019)
 3. KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (16.10.2019)
 4. VUK Sirküleri 118 (Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması) (15.10.2019)
 5. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) (15.10.2019)
 6. SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek (11.10.2019)
 7. Vergi Dairelerince Yapılan Bazı Yoklama İşlemleri Kaldırılmıştır (11.10.2019)
 8. Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri (11.10.2019)
 9. Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü (07.10.2019)
 10. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (03.10.2019)

GÜNDEM