GÜNCEL MEVZUAT
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi - MuhasebeTR

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi.

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin, TBMM-Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında, gerek ülke ekonomisi ve vergi sistemimiz gerekse mesleğimiz için sakıncalı olacak bazı sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunan mükelleflerin hasılat esaslı kazanç tespiti yoluyla vergilendirilmesine ilişkin 1’inci maddesi, Birliğimiz ve Odalarımızın girişimleri ve Komisyon Üyesi Milletvekillerinin desteği ile değiştirilmiştir.

Verdikleri destek nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi tüm milletvekillerimize ve emeği geçenlereteşekkürlerimizi sunarız.

TÜRMOB

 

(12.07.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)
  2. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.07.2019)
  3. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (12.07.2019)
  4. Mali Tatil SGK Uygulamaları (08.07.2019)
  5. 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1267) (01.07.2019)
  6. Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266) (29.06.2019)
  7. Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/13) (29.06.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (29.06.2019)
  9. Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı (28.06.2019)
  10. Defter-Beyan Sisteminde Bakım Çalışması (26.06.2019)

GÜNDEM