GÜNCEL MEVZUAT
Anayasa Mahkemesinin E. 2019/5, K. 2019/24 Sayılı Kararı - MuhasebeTR

Anayasa Mahkemesinin E. 2019/5, K. 2019/24 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin E. 2019/5, K. 2019/24 Sayılı Kararı.

Anayasa Mahkemesi E. 2019/5

30 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30789

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2019/5

Karar Sayısı: 2019/24

Karar Tarihi: 11/4/2019

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Trabzon 2. İş Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun57. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’nın 2., 10., 36., 60. ve 138. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Davacının yaşlılık aylığı bağlanması talebiyle idareye yaptığı başvurunun reddi üzerine açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

(30.05.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) (18.06.2019)
  2. Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV Uygulanmıyor (17.06.2019)
  3. 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki…Karar (Karar Sayısı: 1149) (17.06.2019)
  4. 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148) – Hurda Araç ÖTV (15.06.2019)
  5. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2019)
  6. Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı (14.06.2019)
  7. Serbest Zaman İzni Olarak Kullandırılan Fazla Mesai Ücreti Sigorta Primine Tabi Değildir (13.06.2019)
  8. SGK Genelgesi 2019/15 - 5510 Sayılı Kanunun Ek 16ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları (13.06.2019)
  9. Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (13.06.2019)
  10. Hurdaya Çıkarılan Araçlar ile İlgili Terkin Edilecek ÖTV Tutarı Arttırıldı (12.06.2019)

GÜNDEM