GÜNCEL MEVZUAT
Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında - MuhasebeTR

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına 

26.02.2019 tarihinde toplanan Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonumuz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.05.2014 tarihinde vermiş olduğu kararda; 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren durumlar arasında, belirli süreli İş sözleşmesinin, İş bitimi nedeniyle ve belirtilen sürenin sonunda kendiliğinde sona ermesi halinde, kıdem tazminatının ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı ile olarak, meslek mensuplarının, mükellefi olan işverenlerini ve çalışan işçilerini bilgilendirmek amacıyla, Oda Yönetimine bildirilmesine karar verilmiştir.

Ekli bulunan Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı ile ilgili Açıklamanın, Oda Yönetimi tarafından da uygun görüldüğü ve yararlı olacağı düşünüldüğü taktirde, meslek mensubu odamız üyelerine duyurulmasını arz ederiz.

Saygılarımızla

Sosyal Güvenlik Mevzuatl Komisyonu
Adına

Ahmet AĞAR

Komisyon Başkam

Aki:

I- Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların

ASMMMO

(04.05.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  2. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  3. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  4. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  5. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)
  6. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.07.2019)
  7. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (12.07.2019)
  8. Mali Tatil SGK Uygulamaları (08.07.2019)
  9. 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1267) (01.07.2019)
  10. Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266) (29.06.2019)

GÜNDEM