EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında - MuhasebeTR

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına 

26.02.2019 tarihinde toplanan Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonumuz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.05.2014 tarihinde vermiş olduğu kararda; 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren durumlar arasında, belirli süreli İş sözleşmesinin, İş bitimi nedeniyle ve belirtilen sürenin sonunda kendiliğinde sona ermesi halinde, kıdem tazminatının ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı ile olarak, meslek mensuplarının, mükellefi olan işverenlerini ve çalışan işçilerini bilgilendirmek amacıyla, Oda Yönetimine bildirilmesine karar verilmiştir.

Ekli bulunan Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı ile ilgili Açıklamanın, Oda Yönetimi tarafından da uygun görüldüğü ve yararlı olacağı düşünüldüğü taktirde, meslek mensubu odamız üyelerine duyurulmasını arz ederiz.

Saygılarımızla

Sosyal Güvenlik Mevzuatl Komisyonu
Adına

Ahmet AĞAR

Komisyon Başkam

Aki:

I- Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların

ASMMMO

(04.05.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM