GÜNCEL MEVZUAT
Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında - MuhasebeTR

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına 

26.02.2019 tarihinde toplanan Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonumuz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.05.2014 tarihinde vermiş olduğu kararda; 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren durumlar arasında, belirli süreli İş sözleşmesinin, İş bitimi nedeniyle ve belirtilen sürenin sonunda kendiliğinde sona ermesi halinde, kıdem tazminatının ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı ile olarak, meslek mensuplarının, mükellefi olan işverenlerini ve çalışan işçilerini bilgilendirmek amacıyla, Oda Yönetimine bildirilmesine karar verilmiştir.

Ekli bulunan Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı ile ilgili Açıklamanın, Oda Yönetimi tarafından da uygun görüldüğü ve yararlı olacağı düşünüldüğü taktirde, meslek mensubu odamız üyelerine duyurulmasını arz ederiz.

Saygılarımızla

Sosyal Güvenlik Mevzuatl Komisyonu
Adına

Ahmet AĞAR

Komisyon Başkam

Aki:

I- Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların

ASMMMO

(04.05.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)
  2. Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı (16.05.2019)
  3. Anayasa Mahkemesinin 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı (16.05.2019)
  4. Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi (15.05.2019)
  5. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111) (15.05.2019)
  6. 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti (Karar Sayısı: 1106) (15.05.2019)
  7. Vergi Levhası 31.05.2019 Tarihine Kadar Oluşturulacaktır (14.05.2019)
  8. İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yenilikler (14.05.2019)
  9. Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçmek İsteyen Katma Değer Vergisi Mükellefleri İçin Önemli Duyuru (13.05.2019)
  10. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.05.2019)

GÜNDEM