EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
1013 sayılı Karar ile KDV ve ÖTV Oran, Matrah ve Tutarlarında Yapılan Değişiklikler - MuhasebeTR

1013 sayılı Karar ile KDV ve ÖTV Oran, Matrah ve Tutarlarında Yapılan Değişiklikler

1013 sayılı Karar ile KDV ve ÖTV Oran, Matrah ve Tutarlarında Yapılan Değişiklikler.

Değerli üyemiz;

1 Mayıs 2019  tarih 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere;

Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı % 1 olarak, Stor perdelerin katma değer vergisi oranı % 8 olarak belirlendi.

Sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin asgari maktu vergi tutarları,

Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları,

16 ve daha büyük yaştaki otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı için matrah tutarları,

yeniden belirlendi.

Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi oran, matrah ve tutarlarında yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

ASMMMO

(03.05.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM