GÜNCEL MEVZUAT
Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranı Değişikliği - MuhasebeTR

Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranı Değişikliği

Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranı Değişikliği.

ÖZET : 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli hesaplarda gelir vergisi stopajı oranı %0 olarak belirlendi.

 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/4/2019 tarihli ve 1015 sayılı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlan hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

"2) Mevduat faizlerinden;

 1. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,
 2. l yıla kadar (l yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,
 3. l yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,
 4. Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan l yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,"

Karar yayımı tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(02.05.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
 2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
 3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
 4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
 5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
 6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
 7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
 8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
 9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
 10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM