GÜNCEL MEVZUAT
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /35 - MuhasebeTR

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /35

2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05/11/2008 tarihi akşamına kadar verilebilecektir.

Tarih 30/05/2008
Sayı VUK-35/2008-4/Form Ba ve Form Bs-5
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/35

Konusu : 05.06.2008 tarihine kadar verilmesi gereken  2008 dönemlerine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
Tarihi : 30/05/2008
Sayısı : VUK-35/2008-4/Form Ba ve Form Bs-5
İlgili olduğu maddeler : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149 ve Mükerrer 257'nci maddesi.

1-Giriş:

381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2008 dönemlerine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme:

Bilindiği üzere, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formları, 2008 yılı Nisan ayının 5 nci gününden itibaren Haziran ayının 5 nci günü akşamına kadar verilebileceği açıklanmıştı.

Ancak, mükellefler tarafından Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 5 Kasım 2008 tarihi akşamına kadar  verilebilecektir.

3-Sonuç:

Buna göre, 2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05/11/2008 tarihi akşamına kadar  verilebilecektir.

Duyurulur.

                                                                                              Kemal UNAKITAN

                                                                                                   Maliye Bakanı

 

(30.05.2008)

GÜNDEM