GÜNCEL MEVZUAT
Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler - MuhasebeTR

Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler

Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler.

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
(Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı)

Birliğimize, Odalarımızdan ve meslek mensuplarımızdan yoğun bir şekilde gelen taleplerden,

•    2018 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin 30/04/2019 tarihine kadar verilecek olması,

•    Ocak-Şubat-Mart 2019 dönemine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin 24/04/2019 tarihine kadar ilk defa verilecek olması,

•    Mart 2019 dönemine ait KDV, Muhtasar, Damga Vergisi ve Muh/SGK Beyannamesi’nin 26/04/2019 tarihine kadar verilecek olması,

nedeniyle iş yoğunluğunun had safhaya ulaşmış olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Başkanlığınız Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin Başkanlığınızca uygun görülecek bir tarihe kadar uzatılması hususunu takdirlerinize sunarım.

A.MASİS YONTAN

Genel Başkan

TÜRMOB

(29.04.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
  2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
  3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM