GÜNCEL MEVZUAT
Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler - MuhasebeTR

Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler

Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler.

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
(Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı)

Birliğimize, Odalarımızdan ve meslek mensuplarımızdan yoğun bir şekilde gelen taleplerden,

•    2018 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin 30/04/2019 tarihine kadar verilecek olması,

•    Ocak-Şubat-Mart 2019 dönemine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin 24/04/2019 tarihine kadar ilk defa verilecek olması,

•    Mart 2019 dönemine ait KDV, Muhtasar, Damga Vergisi ve Muh/SGK Beyannamesi’nin 26/04/2019 tarihine kadar verilecek olması,

nedeniyle iş yoğunluğunun had safhaya ulaşmış olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Başkanlığınız Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin Başkanlığınızca uygun görülecek bir tarihe kadar uzatılması hususunu takdirlerinize sunarım.

A.MASİS YONTAN

Genel Başkan

TÜRMOB

(29.04.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)
  2. Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)
  3. Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)
  4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)
  5. Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)
  6. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)
  7. Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)
  8. İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)
  9. Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)
  10. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)

GÜNDEM