EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler - MuhasebeTR

Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler

Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler.

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
(Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı)

Birliğimize, Odalarımızdan ve meslek mensuplarımızdan yoğun bir şekilde gelen taleplerden,

•    2018 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin 30/04/2019 tarihine kadar verilecek olması,

•    Ocak-Şubat-Mart 2019 dönemine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin 24/04/2019 tarihine kadar ilk defa verilecek olması,

•    Mart 2019 dönemine ait KDV, Muhtasar, Damga Vergisi ve Muh/SGK Beyannamesi’nin 26/04/2019 tarihine kadar verilecek olması,

nedeniyle iş yoğunluğunun had safhaya ulaşmış olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Başkanlığınız Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin Başkanlığınızca uygun görülecek bir tarihe kadar uzatılması hususunu takdirlerinize sunarım.

A.MASİS YONTAN

Genel Başkan

TÜRMOB

(29.04.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (23.07.2019)
  2. 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Sosyal Güvenlik Yasalarında Yapılan Düzenlemeler (22.07.2019)
  3. “Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi (22.07.2019)
  4. 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler (20.07.2019)
  5. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
  6. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  7. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  8. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  9. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  10. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)

GÜNDEM