GÜNCEL MEVZUAT
Hatırlatmalar – Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi - MuhasebeTR

Hatırlatmalar – Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi

Hatırlatmalar – Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi.

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmeler, her yıl 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (İl Müdürlüğüne) vermek zorundadır.

Yıllık işletme cetvelinin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) internet adresinden bilgi girişi yapılarak elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin yıllık işletme cetvellerini Sanayi Sicil Bilgi Sistemini (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) kullanarak  (işletme cetveli bilgilerini internet ortamında yasal süresi içinde giriş yaparak) göndermeyen sanayi işletmelerine, 6948 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince uygulanacak idari para cezası 1.294.-TL. dır.

Yıllık işletme cetveli bilgi girişlerinde sorun yaşanmaması için (Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde oluşabilecek yığılmalar nedeniyle) işlemlerin son güne bırakılmamasında yarar bulunmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin, 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık işletme cetvelini en geç 30 Nisan 2019 saat 2400’e kadar elektronik ortamda göndermeleri gerektiğini hatırlatır, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

ASMMMO

(26.04.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
  2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
  3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM