GÜNCEL MEVZUAT
Hatırlatmalar – Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi - MuhasebeTR

Hatırlatmalar – Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi

Hatırlatmalar – Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi.

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmeler, her yıl 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (İl Müdürlüğüne) vermek zorundadır.

Yıllık işletme cetvelinin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) internet adresinden bilgi girişi yapılarak elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin yıllık işletme cetvellerini Sanayi Sicil Bilgi Sistemini (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) kullanarak  (işletme cetveli bilgilerini internet ortamında yasal süresi içinde giriş yaparak) göndermeyen sanayi işletmelerine, 6948 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince uygulanacak idari para cezası 1.294.-TL. dır.

Yıllık işletme cetveli bilgi girişlerinde sorun yaşanmaması için (Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde oluşabilecek yığılmalar nedeniyle) işlemlerin son güne bırakılmamasında yarar bulunmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin, 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık işletme cetvelini en geç 30 Nisan 2019 saat 2400’e kadar elektronik ortamda göndermeleri gerektiğini hatırlatır, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

ASMMMO

(26.04.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)
  2. Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)
  3. Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)
  4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)
  5. Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)
  6. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)
  7. Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)
  8. İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)
  9. Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)
  10. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)

GÜNDEM