EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
Hatırlatmalar – Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi - MuhasebeTR

Hatırlatmalar – Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi

Hatırlatmalar – Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi.

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmeler, her yıl 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (İl Müdürlüğüne) vermek zorundadır.

Yıllık işletme cetvelinin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) internet adresinden bilgi girişi yapılarak elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin yıllık işletme cetvellerini Sanayi Sicil Bilgi Sistemini (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) kullanarak  (işletme cetveli bilgilerini internet ortamında yasal süresi içinde giriş yaparak) göndermeyen sanayi işletmelerine, 6948 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince uygulanacak idari para cezası 1.294.-TL. dır.

Yıllık işletme cetveli bilgi girişlerinde sorun yaşanmaması için (Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde oluşabilecek yığılmalar nedeniyle) işlemlerin son güne bırakılmamasında yarar bulunmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin, 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık işletme cetvelini en geç 30 Nisan 2019 saat 2400’e kadar elektronik ortamda göndermeleri gerektiğini hatırlatır, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

ASMMMO

(26.04.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (23.07.2019)
  2. 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Sosyal Güvenlik Yasalarında Yapılan Düzenlemeler (22.07.2019)
  3. “Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi (22.07.2019)
  4. 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler (20.07.2019)
  5. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
  6. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  7. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  8. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  9. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  10. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)

GÜNDEM