GÜNCEL MEVZUAT
Defter Beyan Sisteminde Mükelleflere Gelen Güncelleme - MuhasebeTR

Defter Beyan Sisteminde Mükelleflere Gelen Güncelleme

Sistemin “Mali Bilgilerim” bölümüne “Kira Geliri”, “Kesinti”, “Ücret”, “Gayrimenkul Satışı” ve “Sigorta” bilgileri eklenmiştir. Söz konusu bilgilerin sözleşme imzalanan mali müşavir/meslek odası tarafından görülebilmesi için mükelleflerin Sisteme giriş yaparak “Mali Bilgilerim” kısmından izin vermesi (yetkilendirme yapması) gerekmektedir.

Defter Beyan

(25.04.2019)

GÜNDEM