EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Kılavuzu - MuhasebeTR

Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Kılavuzu

Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Kılavuzu.

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN 7166 SAYILI KANUNUN 3. MADDESİ

İLE DEĞİŞTİRİLEN EK 11. MADDESİNE DAYANILARAK GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA ALINACAK OLAN  GERİ KAZANIM KATILIM  (POSET) BEYANNAMESİ   İLE İLGİLİ KILAVUZ

Bilindiği gibi 7166 sayılı kanunun 3. Maddesinin Ek  11. Maddesi değiştirilmiştir. İlgili madde  kapsamında  beyannameler Çevre Bakanlığı tarafından değil;  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda 01.Nisan.2019 tarihinden itibaren alınmaya  başlanacaktır. 

Çevre Bakanlığının konu hakkında yayınladığı duyuru gereği; poşet beyannamesi vermesi gereken gerçek veya tüzel kişiler, tarafından Çevre Bakanlığına verilen Ocak 2019 dönemine ait beyannamelere tahakkuk fişi kesilmemesi nedeni ile Gelir İdaresi Başkanlığına yeniden Ocak 2019 döneminden itibaren beyanname verileceği ifade edilmiştir.

Başkanlığımızın yayınlamış olduğu GERİ KAZANIM KATILIM  PAYI BEYANNAMESİ 1 Sıra No’lu Genel Tebliğ gereği mükelleflerimize yardımcı olmak adına bu kılavuz hazırlanmıştır.

Mükelleflerimiz vergi dairesine gitmeden beyannamesini elektronik ortamda verebilecektir.

Yasalar Gereği kurumlar vergisi yönünden mükellef olan tüzel kişiler bu beyannameyi aylık; Gerçek kişiler, Basit Usul mükellefler, Ortaklıklar  vb mükelleflerimiz ise 3 aylık beyanname vereceklerdir.

İlk üç ay için mükelleflerimiz (2019 yılı Ocak, Şubat, Mart)   her ay’ı ayrı satırda göstermek koşulu ile tek beyanname verecekler ve tek tahakkuk alacaklardır. 

Beyannamenin zamanında verilmemesi veya ödenmemesi durumunda Çevre Kanunu geçerli olacaktır.

Aracılık Sorumluluk sözleşmeleri olan meslek mensupları yeni bir Aracılık Sorumluluk sözleşmesi imzalamalarına  gerek yoktur.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

ASMMMO

(17.04.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (23.07.2019)
  2. 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Sosyal Güvenlik Yasalarında Yapılan Düzenlemeler (22.07.2019)
  3. “Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi (22.07.2019)
  4. 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler (20.07.2019)
  5. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
  6. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  7. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  8. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  9. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  10. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)

GÜNDEM