EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
Plastik Poşetler İçin Ödenecek Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödenmesine İlişkin Düzenlemeler - MuhasebeTR

Plastik Poşetler İçin Ödenecek Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödenmesine İlişkin Düzenlemeler

Plastik Poşetler İçin Ödenecek Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödenmesine İlişkin Düzenlemeler.

Değerli üyemiz;

Bilindiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 09.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe konulan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da değişiklik yapılmasını teminen 25.03.2019 tarih 66745475-145.07-71201 sayılı makam oluru ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar yayımlandı.

2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar ise 4 Nisan 2019 tarih 30735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” ile belirlendi.

Yapılan düzenlemelere göre;

- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, gelir vergisi mükellefleri ve diğerleri için üç aylık olarak verilecektir.

- Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.  

- Beyanname vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.

- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, plastik poşetin satışının yapıldığı dönemi takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar bağlı olunan vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecektir.

- Ödeme beyanın yapıldığı ayın sonuna kadar yapılacaktır.

- 2872 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü gereğince 2019 yılının Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 24.04.2019 tarihine kadar verilerek 30.04.2019 tarihine kadar ödenebilecektir.

Plastik Poşetler İçin Ödenecek Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödenmesine İlişkin açıklamalara ekte yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

İSMMMO

(10.04.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (23.07.2019)
  2. 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Sosyal Güvenlik Yasalarında Yapılan Düzenlemeler (22.07.2019)
  3. “Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi (22.07.2019)
  4. 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler (20.07.2019)
  5. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
  6. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  7. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  8. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  9. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  10. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)

GÜNDEM