EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek - MuhasebeTR

4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek

4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek .

ÖZET           :       5510 Sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki sigortalılar (Bağkur), geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için çalışmadıklarına dair bildirimi e-devlet üzerindeki     (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan- işlemleri) erişim adresinden elektronik ortamda yapabileceklerdir.

4/B SİGORTALILARIN GEÇİÇİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ALABİLMELERİ İÇİN YAPMASI GEREKENLER:
5510 Sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki (Bağkur), sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla çalışılmayan süreler için  5510 sayılı Kanunun 18’inci maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. 

Ancak bu kapsamdaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğini alabilmeleri için SGK’nın ilgili ünitelerine müracaat ederek istirahatli olduğu günlerde çalışmadığına dair çalışmazlık bildirimi yapmaları gerekmekteydi.

Bu kapsamdaki sigortalılar, çalışmadıklarına dair beyanlarını SGK’nın ilgili ünitelerine müracaata gerek kalmaksızın e-devlet uygulamasındaki, https://www.turkiye.gov.tr/sosyalguvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri erişim adresinden elektronik ortamda yapabileceklerdir. 

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(26.03.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (23.07.2019)
  2. 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Sosyal Güvenlik Yasalarında Yapılan Düzenlemeler (22.07.2019)
  3. “Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi (22.07.2019)
  4. 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler (20.07.2019)
  5. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
  6. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  7. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  8. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  9. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  10. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)

GÜNDEM