GÜNCEL MEVZUAT
4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek - MuhasebeTR

4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek

4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek .

ÖZET           :       5510 Sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki sigortalılar (Bağkur), geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için çalışmadıklarına dair bildirimi e-devlet üzerindeki     (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan- işlemleri) erişim adresinden elektronik ortamda yapabileceklerdir.

4/B SİGORTALILARIN GEÇİÇİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ALABİLMELERİ İÇİN YAPMASI GEREKENLER:
5510 Sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki (Bağkur), sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla çalışılmayan süreler için  5510 sayılı Kanunun 18’inci maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. 

Ancak bu kapsamdaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğini alabilmeleri için SGK’nın ilgili ünitelerine müracaat ederek istirahatli olduğu günlerde çalışmadığına dair çalışmazlık bildirimi yapmaları gerekmekteydi.

Bu kapsamdaki sigortalılar, çalışmadıklarına dair beyanlarını SGK’nın ilgili ünitelerine müracaata gerek kalmaksızın e-devlet uygulamasındaki, https://www.turkiye.gov.tr/sosyalguvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri erişim adresinden elektronik ortamda yapabileceklerdir. 

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(26.03.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
  2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
  3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM