GÜNCEL MEVZUAT
4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek - MuhasebeTR

4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek

4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek .

ÖZET           :       5510 Sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki sigortalılar (Bağkur), geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için çalışmadıklarına dair bildirimi e-devlet üzerindeki     (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan- işlemleri) erişim adresinden elektronik ortamda yapabileceklerdir.

4/B SİGORTALILARIN GEÇİÇİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ALABİLMELERİ İÇİN YAPMASI GEREKENLER:
5510 Sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki (Bağkur), sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla çalışılmayan süreler için  5510 sayılı Kanunun 18’inci maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. 

Ancak bu kapsamdaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğini alabilmeleri için SGK’nın ilgili ünitelerine müracaat ederek istirahatli olduğu günlerde çalışmadığına dair çalışmazlık bildirimi yapmaları gerekmekteydi.

Bu kapsamdaki sigortalılar, çalışmadıklarına dair beyanlarını SGK’nın ilgili ünitelerine müracaata gerek kalmaksızın e-devlet uygulamasındaki, https://www.turkiye.gov.tr/sosyalguvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri erişim adresinden elektronik ortamda yapabileceklerdir. 

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(26.03.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)
  2. Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)
  3. Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)
  4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)
  5. Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)
  6. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)
  7. Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)
  8. İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)
  9. Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)
  10. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)

GÜNDEM