GÜNCEL MEVZUAT
İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatıldı. - MuhasebeTR

İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatıldı.

İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatıldı..

Değerli üyemiz;

21.03.2019 tarih 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

-Tapu harçlarında  uygulanan oran  indiriminin süresi,

-Konut ve işyeri teslimlerinde  uygulanan KDV oran indiriminin süresi,

31.12.2019 tarihine kadar

-Mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oran  indiriminin süresi,

-Bazı motorlu taşıtların teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi,

-Bazı taşıtlarda ÖTV oranlarında uygulanan indirimin süresi,

-Beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri için uygulanan  "% 0"  ÖTV oranı uygulamasının süresi,

-Bazı motosikletler  için uygulanan "% 0"  ÖTV oranı uygulamasının süresi,

30.06.2019 tarihine kadar uzatıldı.

843 sayılı Karar ile indirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı uygulaması süre uzatımlarına ilişkin açıklamalara ekte yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

TÜRMOB

(22.03.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)
  2. Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)
  3. Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)
  4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)
  5. Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)
  6. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)
  7. Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)
  8. İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)
  9. Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)
  10. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)

GÜNDEM