EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
7161 ve 7162 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ - MuhasebeTR

7161 ve 7162 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ

7161 ve 7162 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ.

306 seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği’nde 7161 ve 7162 sayılı Kanunlarla  Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere istinaden; 

 —       Uçuş ve dalış hizmetlerinde gelir vergisi istisnası, 

—       Tazminat ödemelerinde gelir vergisi istisnası uygulaması

ÖZET : — İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı 

— 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi

konularında açıklamalar yapıldı.

18/1/2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 30/1/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunda bazı değişiklikler yapılmış konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 18.01.2019/35 ve

30.01.2019/44 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmişti.

15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)nde; 7161 ve 7162 sayılı Kanunlar ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan söz konusu değişiklikler ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. 

Tebliğde yapılan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir.

Devamı İçin Tıklayınız

TÜRMOB

(18.03.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (23.07.2019)
  2. 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Sosyal Güvenlik Yasalarında Yapılan Düzenlemeler (22.07.2019)
  3. “Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi (22.07.2019)
  4. 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler (20.07.2019)
  5. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
  6. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  7. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  8. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  9. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  10. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)

GÜNDEM