GÜNCEL MEVZUAT
Hizmet Akdi İle Çalışan Meslek Mensuplarının Çalıştıkları Şirkete Ait Beyanname Göndermeleri Hakkında - MuhasebeTR

Hizmet Akdi İle Çalışan Meslek Mensuplarının Çalıştıkları Şirkete Ait Beyanname Göndermeleri Hakkında

Hizmet Akdi İle Çalışan Meslek Mensuplarının Çalıştıkları Şirkete Ait Beyanname Göndermeleri Hakkında.

Sayı :2019/
Konu :

S.M.M.M. ODASI BASKANLIKLARI’NA

Bir işyerinde hizmet akdi ile mesleki faaliyet sürdüren Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlerin, merkezi kayıtlı oldukları Oda dışında baska bir ilde bulunan işyerinin beyannamelerini göndermek üzere taahhütlü kaşe alıp alamayacakları konusunda duyulan tereddüt üzerine konu incelenmiş; hizmet akdi ile çalisan meslek mensuplarinin çalıştıkları şirkete ait beyannameleri gönderebilmeleri için şirket merkezinin bulundugu yerin Odasına kaydolmalari gerektigine Birlik Yönetim Kurulu’nun 09.02.2019 tarihli ve 68 sayılı kararı ile karar verilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Yahya Arıkan
Genel Sekreter

TÜRMOB

(05.03.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)
  2. Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı (16.05.2019)
  3. Anayasa Mahkemesinin 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı (16.05.2019)
  4. Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi (15.05.2019)
  5. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111) (15.05.2019)
  6. 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti (Karar Sayısı: 1106) (15.05.2019)
  7. Vergi Levhası 31.05.2019 Tarihine Kadar Oluşturulacaktır (14.05.2019)
  8. İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yenilikler (14.05.2019)
  9. Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçmek İsteyen Katma Değer Vergisi Mükellefleri İçin Önemli Duyuru (13.05.2019)
  10. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.05.2019)

GÜNDEM