GÜNCEL MEVZUAT
Hizmet Akdi İle Çalışan Meslek Mensuplarının Çalıştıkları Şirkete Ait Beyanname Göndermeleri Hakkında - MuhasebeTR

Hizmet Akdi İle Çalışan Meslek Mensuplarının Çalıştıkları Şirkete Ait Beyanname Göndermeleri Hakkında

Sayı :2019/
Konu :

S.M.M.M. ODASI BASKANLIKLARI’NA

Bir işyerinde hizmet akdi ile mesleki faaliyet sürdüren Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlerin, merkezi kayıtlı oldukları Oda dışında baska bir ilde bulunan işyerinin beyannamelerini göndermek üzere taahhütlü kaşe alıp alamayacakları konusunda duyulan tereddüt üzerine konu incelenmiş; hizmet akdi ile çalisan meslek mensuplarinin çalıştıkları şirkete ait beyannameleri gönderebilmeleri için şirket merkezinin bulundugu yerin Odasına kaydolmalari gerektigine Birlik Yönetim Kurulu’nun 09.02.2019 tarihli ve 68 sayılı kararı ile karar verilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Yahya Arıkan
Genel Sekreter

TÜRMOB

(05.03.2019)

GÜNDEM