EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
Hizmet Akdi İle Çalışan Meslek Mensuplarının Çalıştıkları Şirkete Ait Beyanname Göndermeleri Hakkında - MuhasebeTR

Hizmet Akdi İle Çalışan Meslek Mensuplarının Çalıştıkları Şirkete Ait Beyanname Göndermeleri Hakkında

Hizmet Akdi İle Çalışan Meslek Mensuplarının Çalıştıkları Şirkete Ait Beyanname Göndermeleri Hakkında.

Sayı :2019/
Konu :

S.M.M.M. ODASI BASKANLIKLARI’NA

Bir işyerinde hizmet akdi ile mesleki faaliyet sürdüren Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlerin, merkezi kayıtlı oldukları Oda dışında baska bir ilde bulunan işyerinin beyannamelerini göndermek üzere taahhütlü kaşe alıp alamayacakları konusunda duyulan tereddüt üzerine konu incelenmiş; hizmet akdi ile çalisan meslek mensuplarinin çalıştıkları şirkete ait beyannameleri gönderebilmeleri için şirket merkezinin bulundugu yerin Odasına kaydolmalari gerektigine Birlik Yönetim Kurulu’nun 09.02.2019 tarihli ve 68 sayılı kararı ile karar verilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Yahya Arıkan
Genel Sekreter

TÜRMOB

(05.03.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
  2. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  3. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  4. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  5. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  6. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)
  7. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.07.2019)
  8. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (12.07.2019)
  9. Mali Tatil SGK Uygulamaları (08.07.2019)
  10. 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1267) (01.07.2019)

GÜNDEM