GÜNCEL MEVZUAT
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/10 - MuhasebeTR

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/10

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/10.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/10

 

Konusu                                      :  Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                         :  21 / 04 /2008

Sayısı                                         :  KVK-10/2008-1 / Yatırım İndirimi - 7

İlgili olduğu maddeler           :  Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

                                                       Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   :  Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

 

2008 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.1,39 (yüzde bir virgül otuz dokuz ) olarak tespit edilmiştir.

 

Duyurulur.

 

Mehmet Akif ULUSOY

Gelir İdaresi Başkanı

(22.04.2008)

GÜNDEM