EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
Müşteri Bilgi Formu (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) - MuhasebeTR

Müşteri Bilgi Formu (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)

Müşteri Bilgi Formu (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin).

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere Gelir Vergisi mükellefi olan müşterilerimizin 2018 takvim yılına ilişkin beyana tabi kazanç ve iratlarının, düzenlenecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar ( 01 Mart – 25 Mart) ilgili vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gelirin unsurları” başlıklı 2. maddesinde gelire giren kazanç ve iratlar;

-Ticari kazançlar,

-Zirai kazançlar,

-Ücretler,

-Serbest meslek kazançları,

-Gayrimenkul sermaye iratları,

-Menkul sermaye iratları,

-Diğer kazanç ve iratlar, (Değer artışı kazançları, Arızi kazançlar)

olarak belirlenmiş ve bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, gelirin tespitinde kazanç ve iratların gerçek ve safi miktarlarının nazara alınacağı hükme bağlanmıştır.

Ticari, zirai ya da mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan müşterilerimizin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin düzenlenmesinde; gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret, değer artışı kazancı ve arızi kazanç gibi gelir unsurlarından 2018 yılında elde ettikleri kazanç ve iratlarında bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Müşterilerimiz; gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret, değer artışı kazancı ve arızi kazançlar gibi gelir unsurlarından elde ettikleri beyana tabi gelirlerini bildirmedikleri takdirde, beyannamelerine dahil edilemeyen kazanç ve iratların varlığı beyan dönemi geçtikten sonra ortaya çıkmaktadır.

Eksik beyanın önlenmesi ve zor durumda kalınmaması için üyelerimizin aşağıda yer alan formu doldurarak müşterilerine imzalatmaları ve dosyalarında muhafaza etmelerinde yarar bulunmaktadır.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

ASMMMO

(25.02.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (23.07.2019)
  2. 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Sosyal Güvenlik Yasalarında Yapılan Düzenlemeler (22.07.2019)
  3. “Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi (22.07.2019)
  4. 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler (20.07.2019)
  5. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
  6. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  7. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  8. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  9. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  10. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)

GÜNDEM