GÜNCEL MEVZUAT
Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği - MuhasebeTR

Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği

Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği.

KONKORDATO ÖN PROJESİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ MAKUL GÜVENCE RAPORU ÖRNEĞİ

 

 

 

 

ÖZET

 

 

 

 

:

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (Kanun) konkordato talebine eklenecek belgeleri düzenleyen 286’ncı maddesine kapsamında 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek denetim raporu örneği yayımladı.

16 Şubat 2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04- [01/71] Sayılı Kararı ekinde 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek denetim raporu örneği yer almıştır.

Rapor örneği ekte verilmiştir.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

(18.02.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)
  2. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)
  3. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  4. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  5. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  6. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  7. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
  8. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
  9. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
  10. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)

GÜNDEM