GÜNCEL MEVZUAT
Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği - MuhasebeTR

Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği

Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği.

KONKORDATO ÖN PROJESİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ MAKUL GÜVENCE RAPORU ÖRNEĞİ

 

 

 

 

ÖZET

 

 

 

 

:

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (Kanun) konkordato talebine eklenecek belgeleri düzenleyen 286’ncı maddesine kapsamında 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek denetim raporu örneği yayımladı.

16 Şubat 2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04- [01/71] Sayılı Kararı ekinde 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek denetim raporu örneği yer almıştır.

Rapor örneği ekte verilmiştir.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

(18.02.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)
  2. Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)
  3. Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)
  4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)
  5. Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)
  6. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)
  7. Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)
  8. İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)
  9. Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)
  10. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)

GÜNDEM