GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2008/24 (Birim Maliyet Listesi) - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2008/24 (Birim Maliyet Listesi)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı
 


SAYI   : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-273830

KONU: Birim Maliyet Listesi
11.04.2008                                                          

 

 

G E N E L G E

2008/24

 

 

 

            Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, 26.03.2008 tarih, 26828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’i  ilişiktedir.

 

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ek:1- Tebliğ

 

 

 

                                                                                                            Tahsin GÜNEY           

                                                                                                          Kurum Başkanı V.

 

 

 

 

DAĞITIM:                                                                               BİLGİ  :    

GEREĞİ :                                                                            -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,

-Merkez Teşkilatına,

-Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine,

-Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerine


EKİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(11.04.2008)

GÜNDEM