GÜNCEL MEVZUAT
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür Yayınlandı. - MuhasebeTR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür Yayınlandı.

2018 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükellefler, 1-25 Şubat 2019 döneminde Defter-Beyan Sistemi üzerinden Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vereceklerdir.

2018 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü’’ne, Başkanlığımız internet sayfasında yer alan "Rehberler" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberinde;

  • Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,
  • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
  • Beyan edilecek gelir üzerinden yapılacak indirimler,
  • Defter-Beyan Sistemi üzerinden beyannamenin verilmesi,
  • Basit usule tabi mükelleflerde Defter-Beyan Sistemi üzerinden kayıtların tutulması,
  • Vergi ödeme yeri ve zamanı,

gibi detaylı bilgiler yer almaktadır. 

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşüründe;

  • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
  • Beyan edilecek gelir üzerinden yapılacak indirimler,
  • Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası,
  • Vergi ödeme yeri ve zamanı,

gibi konularda genel bilgiler yer almaktadır. Söz konusu Broşürün basımı da yapılmış olup, Şubat ayında tüm vergi dairelerinden temini mümkün bulunmaktadır.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürüne ulaşmak için  tıklayınız.

(01.02.2019)

GÜNDEM