GÜNCEL MEVZUAT
SGK 7143 Yapılandırma Uzatma Hakkında Duyuru - MuhasebeTR

SGK 7143 Yapılandırma Uzatma Hakkında Duyuru

SGK 7143 Yapılandırma Uzatma Hakkında Duyuru.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyelerine 

Önemle Duyuru

Bilindiği üzere, 11.5.2018 tarihli ve 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile getirilen 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya 27/8/2018 tarihine kadar başvurmuş olmakla birlikte geçici 2’nci maddenin yürürlük tarihi olan 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanun hükmünü ihlal eden işveren ve sigortalılarımızın:

İhlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılma hakları devam edecektir. 

Başta İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası değerli üyelerine ve tüm halkımıza saygıyla duyurulur.

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

ismmmo.org.tr

(24.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Mükelleflere Gelen Güncelleme (25.04.2019)
  2. Elektronik Defter Beratları Yükleme Süresinin Uzatılmasını Talep Ettik (24.04.2019)
  3. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.04.2019)
  4. Poşet Beyannamesi Defter Beyan Sistemine Eklendi (23.04.2019)
  5. Defter Beyan: 093-094-095 Tür Kodları Kullanıma Açılmıştır (22.04.2019)
  6. Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Mart Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.04.2019 Tarihine Uzatıldı (22.04.2019)
  7. Poşet Beyannamesi Süre Uzatımı Hakkında (20.04.2019)
  8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1003) (19.04.2019)
  9. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (18.04.2019)
  10. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.04.2019)

GÜNDEM