GÜNCEL MEVZUAT
Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05 Nisan 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26838        

 

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

 

BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 �  3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete�de yayımlanan Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin başlığı "Sağlık Karnesi verilmesi için gereken belgeler" olarak değiştirilmiş ve anılan maddenin birinci fıkrasında geçen "ve vize edilmesi" ifadesi madde metninden çıkartılmıştır.

 

             MADDE 2 � Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

             "Kurum; sigortalılar, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile haksahibi olarak aylık alan eş, çocuk, ana ve babaları için, muayene ve tedavi başvurusunda, sağlık karnesi yerine T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanlarının ibraz edilmesini yeterli kabul eder."

 

             MADDE 3 �  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             MADDE 4 � Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

(05.04.2008)

GÜNDEM