GÜNCEL MEVZUAT
506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklarının 5 Puanlık Prim Teşviki Kaldırıldı - MuhasebeTR

506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklarının 5 Puanlık Prim Teşviki Kaldırıldı

506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklarının 5 Puanlık Prim Teşviki Kaldırıldı.

5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi

ÖZET           :  kapsamındaki sandıklara tanınan 5 puanlık işveren teşviki 1 Şubat 2019 itibariyle kaldırılmıştır. 

506 SAYILI KANUNUN GEÇICI 20’NCI MADDESI KAPSAMINDAKI SANDIKLARININ TEŞVİK DÜZENLEMESİ:

5510 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettiği birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, emekli sandıkları kurabilmektedir. Bir kısım bankalar çalışanlarını SGK’ya bildirirken, diğer bir kısım bankalar da kendi sandıkları üzerinden sosyal güvenlik hakkı sağlamaktadır. 

5510 sayılı kanunun 81’inci maddesinin (ı) bendinin sekizinci cümlesindeki ”Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı

Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.” hükmüne istinaden belirtilen sandıklar 5 puanlık prim teşvikinden yararlanmaktaydı. 18/1/2019 tarihli 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı kanunun 41’inci maddesine göre bu hüküm 01/2/2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu nedenle 01/2/2019 tarihinden itibaren bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile borsaların sandık statülerine tabi personeli için ilgili işverenlere 5 puanlık teşvik verilmeyecektir. 

Saygılarımızla…

“Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7161 Sayılı Kanun)” tam metni…>>> 

(23.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  2. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  3. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  4. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  5. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
  6. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
  7. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
  8. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)
  9. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (02.08.2019)
  10. Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru (01.08.2019)

GÜNDEM