GÜNCEL MEVZUAT
506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklarının 5 Puanlık Prim Teşviki Kaldırıldı - MuhasebeTR

506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklarının 5 Puanlık Prim Teşviki Kaldırıldı

506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklarının 5 Puanlık Prim Teşviki Kaldırıldı.

5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi

ÖZET           :  kapsamındaki sandıklara tanınan 5 puanlık işveren teşviki 1 Şubat 2019 itibariyle kaldırılmıştır. 

506 SAYILI KANUNUN GEÇICI 20’NCI MADDESI KAPSAMINDAKI SANDIKLARININ TEŞVİK DÜZENLEMESİ:

5510 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettiği birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, emekli sandıkları kurabilmektedir. Bir kısım bankalar çalışanlarını SGK’ya bildirirken, diğer bir kısım bankalar da kendi sandıkları üzerinden sosyal güvenlik hakkı sağlamaktadır. 

5510 sayılı kanunun 81’inci maddesinin (ı) bendinin sekizinci cümlesindeki ”Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı

Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.” hükmüne istinaden belirtilen sandıklar 5 puanlık prim teşvikinden yararlanmaktaydı. 18/1/2019 tarihli 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı kanunun 41’inci maddesine göre bu hüküm 01/2/2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu nedenle 01/2/2019 tarihinden itibaren bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile borsaların sandık statülerine tabi personeli için ilgili işverenlere 5 puanlık teşvik verilmeyecektir. 

Saygılarımızla…

“Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7161 Sayılı Kanun)” tam metni…>>> 

(23.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Poşet Beyannamesi Defter Beyan Sistemine Eklendi (23.04.2019)
  2. Defter Beyan: 093-094-095 Tür Kodları Kullanıma Açılmıştır (22.04.2019)
  3. Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Mart Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.04.2019 Tarihine Uzatıldı (22.04.2019)
  4. Poşet Beyannamesi Süre Uzatımı Hakkında (20.04.2019)
  5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1003) (19.04.2019)
  6. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (18.04.2019)
  7. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.04.2019)
  8. Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği (18.04.2019)
  9. Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Kılavuzu (17.04.2019)
  10. Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (17.04.2019)

GÜNDEM