GÜNCEL MEVZUAT
2019 Yılı S.M.M.M. Asgari Ücret Tarifesi | MuhasebeTR

2019 Yılı S.M.M.M. Asgari Ücret Tarifesi

2019 Yılı S.M.M.M. Asgari Ücret Tarifesi.

2019 Yılı S.M.M.M. Asgari Ücret Tarifesini indirmek için tıklayınız...

(09.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. TÜRMOB: 7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Kur Farkının KDV Matrahına Dahil Olduğuna Yönelik Kanuni Düzenleme Yapıldı” (19.01.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde 2018 İşlemlerinin Yapılması (19.01.2019)
  3. “Gelir Unsuru, Ortalık Bilgisi Vb.” Bilgilerin Düzeltilmesi (19.01.2019)
  4. ASMMMO: Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında Duyuru (18.01.2019)
  5. Özel Sirküler: 2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (18.01.2019)
  6. 7161 Sayılı Kanun – Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18.01.2019)
  7. TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri (17.01.2019)
  8. Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (17.01.2019)
  9. Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (17.01.2019)
  10. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 61) (16.01.2019)

GÜNDEM