GÜNCEL MEVZUAT
ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Müracaat Süre Uzatım Talebi Hk. - MuhasebeTR

ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Müracaat Süre Uzatım Talebi Hk.

ANKARA SERBEST MUHASEBECi MALi MUSAVIRLER ODASI

( Chamber  of Certified Public Accountants    of Ankara )

Sayi :2019/

Konu : Defter-Beyan Sistemi Miiracaat Siire Uzatim Talebi Hk.

 

                                                                      TURMOB BASKANLIGI’na

                                                                                   ANKARA

Vergi Usul Kanunu’nun 486 sira numarali tebligi ile Serbest meslek erbaplari, isletme hesabi esasina gore defter tutan miikellefler ile basit usule tabi olan miikelleflerin kayitlarinin elektronik ortamda tutulmasi zorunlulugu getirilmistir.

Anilan teblig ile bu miikellef guruplarinin 31.12.2018 tarihine kadar Defter—Beyan

sistemine giris yapmalari da zorunlu kilinmisti.

Ancak:; Basit usule tabi miikellef girislerinin meslek Odalari ya da miikelleflerin kendileri

tarafindan yaptlmasi girislerde aksamalara yol agmustir.

Uyelerimizden gelen bilgiler dogrultusunda Defter-Beyan sistemine girislerin heniiz tamamlanamadié1, dolayisi ile her tig miikellef gurubunda da sisteme giris icin ek siire verilmesi yoniinde talepler bulunmaktadir.

Bilgilerinizi ve geregini arz ederiz.  

Ali SAHIN

Baskan

(09.01.2019)

GÜNDEM