GÜNCEL MEVZUAT
ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Müracaat Süre Uzatım Talebi Hk. - MuhasebeTR

ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Müracaat Süre Uzatım Talebi Hk.

ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Müracaat Süre Uzatım Talebi Hk..

ANKARA SERBEST MUHASEBECi MALi MUSAVIRLER ODASI

( Chamber  of Certified Public Accountants    of Ankara )

Sayi :2019/

Konu : Defter-Beyan Sistemi Miiracaat Siire Uzatim Talebi Hk.

 

                                                                      TURMOB BASKANLIGI’na

                                                                                   ANKARA

Vergi Usul Kanunu’nun 486 sira numarali tebligi ile Serbest meslek erbaplari, isletme hesabi esasina gore defter tutan miikellefler ile basit usule tabi olan miikelleflerin kayitlarinin elektronik ortamda tutulmasi zorunlulugu getirilmistir.

Anilan teblig ile bu miikellef guruplarinin 31.12.2018 tarihine kadar Defter—Beyan

sistemine giris yapmalari da zorunlu kilinmisti.

Ancak:; Basit usule tabi miikellef girislerinin meslek Odalari ya da miikelleflerin kendileri

tarafindan yaptlmasi girislerde aksamalara yol agmustir.

Uyelerimizden gelen bilgiler dogrultusunda Defter-Beyan sistemine girislerin heniiz tamamlanamadié1, dolayisi ile her tig miikellef gurubunda da sisteme giris icin ek siire verilmesi yoniinde talepler bulunmaktadir.

Bilgilerinizi ve geregini arz ederiz.  

Ali SAHIN

Baskan

(09.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi (20.02.2019)
  2. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödemeler İçin Son Gün 28 Şubat 2019 (20.02.2019)
  3. İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin İade Talebi İnteraktif Vergi Dairesinde (20.02.2019)
  4. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) (20.02.2019)
  5. İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi (19.02.2019)
  6. Elektronik Defter (e-Defter) Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (19.02.2019)
  7. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (19.02.2019)
  8. Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği (18.02.2019)
  9. Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği (18.02.2019)
  10. Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.02.2019)

GÜNDEM