GÜNCEL MEVZUAT
ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Müracaat Süre Uzatım Talebi Hk. - MuhasebeTR

ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Müracaat Süre Uzatım Talebi Hk.

ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Müracaat Süre Uzatım Talebi Hk..

ANKARA SERBEST MUHASEBECi MALi MUSAVIRLER ODASI

( Chamber  of Certified Public Accountants    of Ankara )

Sayi :2019/

Konu : Defter-Beyan Sistemi Miiracaat Siire Uzatim Talebi Hk.

 

                                                                      TURMOB BASKANLIGI’na

                                                                                   ANKARA

Vergi Usul Kanunu’nun 486 sira numarali tebligi ile Serbest meslek erbaplari, isletme hesabi esasina gore defter tutan miikellefler ile basit usule tabi olan miikelleflerin kayitlarinin elektronik ortamda tutulmasi zorunlulugu getirilmistir.

Anilan teblig ile bu miikellef guruplarinin 31.12.2018 tarihine kadar Defter—Beyan

sistemine giris yapmalari da zorunlu kilinmisti.

Ancak:; Basit usule tabi miikellef girislerinin meslek Odalari ya da miikelleflerin kendileri

tarafindan yaptlmasi girislerde aksamalara yol agmustir.

Uyelerimizden gelen bilgiler dogrultusunda Defter-Beyan sistemine girislerin heniiz tamamlanamadié1, dolayisi ile her tig miikellef gurubunda da sisteme giris icin ek siire verilmesi yoniinde talepler bulunmaktadir.

Bilgilerinizi ve geregini arz ederiz.  

Ali SAHIN

Baskan

(09.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  2. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  3. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  4. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  5. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
  6. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
  7. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
  8. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)
  9. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (02.08.2019)
  10. Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru (01.08.2019)

GÜNDEM