GÜNCEL MEVZUAT
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği ... - MuhasebeTR

5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği ...

27 Mart 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26829

 

Maliye Bakanlığından:

 

5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE

TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 4)

 

Bilindiği üzere, 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup Kanunun aynı tarihte yürürlüğe giren 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kanunun bu maddesi hükümlerinden yararlanmak için maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu yani 31/3/2008 tarihine kadar uzlaşma talep edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

 

Aynı maddenin sekizinci fıkrasında ise, madde kapsamında yapılacak başvuruların süresini bir aya kadar uzatmaya Maliye Bakanının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan yetkiye istinaden, 5736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinden yararlanmak üzere yapılacak başvuruların süresi 30/4/2008 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

            

Tebliğ olunur

 

(27.03.2008)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM