GÜNCEL MEVZUAT
ASMMO: 2019 Yılı Mükellef İçin Sarf Malzeme Katılım Giderleri - MuhasebeTR

ASMMO: 2019 Yılı Mükellef İçin Sarf Malzeme Katılım Giderleri

ASMMO: 2019 Yılı Mükellef İçin Sarf Malzeme Katılım Giderleri.

SAYIN ÜYEMİZ

Oda Danışma Meclisimizin 07/11/2018  tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2019 yılında kullanılacak ticari defterler, noter masrafları, 2019 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer masraflar için mükelleflerinizden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki karar alınmıştır. 

Danışma Meclisinin almış olduğu tavsiye kararına uyulmasını rica ederiz. 

2019 YILI MÜKELLEF İÇİN E-DEFTER VE DEFTER BEYAN SİSTEMİ İÇİN SARF MALZEME KATILIM GİDERLERİ 

 1. İSLETME DEFTERİ – SERBEST MESLEK DEFTERİ- BASİT USUL (İŞÇİSİZ)                      : 300,00.-TL 

İşletme Defteri,  2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. Fotokopi giderleri, e-beyanname,  e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs. 2019 Yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs. 

 1. İSLETME DEFTERİ –SERBEST MESLEK DEFTERİ-  BASİT USUL (İŞÇİLİ)                         : 350,00 TL  

İşletme Defteri,  2019 yılında kullanılacak olan, kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer ’ masraflar. Fotokopi giderleri, Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e- beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4  kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs. 

 1. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve BİLANÇO USULÜ DEFTER (İŞÇİSİZ)                                       : 1050,00.-TL  

Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. Fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs. 2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs. (6102 Sayılı TTK'na göre Haziran 2019 sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki) 

 1. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve BİLANÇO USULÜ DEFTER (İŞÇİLİ)                                         : 1.250,00.-TL  

Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, ebildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs. (6102 Sayılı TTK'na göre Haziran 2019 sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki) 

 1. ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER                                                                                       : 1.840,00.-TL  

Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan Elektronik Defter Genel Tebliğde defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen ve gereken şartlara - prosedürlere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler için, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri, noter tasdik ücreti, 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. Fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs. 

Notlar

 1. 2019 yılında hizmet vereceğiniz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup, sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisine tabidir. 
 2. Sermaye Şirketlerinde, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ, GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ TASDİKİ İÇİN İLAVE ÜCRET ALINIR.  

(21.11.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. Defter Beyan Sisteminde Mükelleflere Gelen Güncelleme (25.04.2019)
 2. Elektronik Defter Beratları Yükleme Süresinin Uzatılmasını Talep Ettik (24.04.2019)
 3. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.04.2019)
 4. Poşet Beyannamesi Defter Beyan Sistemine Eklendi (23.04.2019)
 5. Defter Beyan: 093-094-095 Tür Kodları Kullanıma Açılmıştır (22.04.2019)
 6. Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Mart Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.04.2019 Tarihine Uzatıldı (22.04.2019)
 7. Poşet Beyannamesi Süre Uzatımı Hakkında (20.04.2019)
 8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1003) (19.04.2019)
 9. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (18.04.2019)
 10. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.04.2019)

GÜNDEM