GÜNCEL MEVZUAT
SGK: T.C. Ziraat Bankası Kredi İşbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları - MuhasebeTR

SGK: T.C. Ziraat Bankası Kredi İşbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları

SGK: T.C. Ziraat Bankası Kredi İşbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları.

T.C.
SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010-E.11363260                                                                     05/09/2018

Konu : T.C. Ziraat Bankası Kredi Işbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının "T.C. Ziraat Bankası kredi işbirliği protokolü” konulu, 4/9/2018 tarihli ve 11274258 sayılı Genel Yazısı ile

7143 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuz prim alacaklarının yeniden yapılandırılması sürecinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında prim borcu bulunan ve yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalıların söz konusu prim borçlarını ödeyebilmesi için Kurumumuz T.C Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol süresinin 31/8/2018 tarihinde sona erdiği,

Ancak, 7143 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırmasından yararlananların ilk taksit ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin 7/9/2018 saat 23:59'a kadar uzatılması nedeniyle 31/8/2018 tarihine kadar talepleri anılan banka şubelerine intikal eden ve kredisi onaylanan sigortalıların borçlarının 7/9/2018 tarihine kadar Kurumumuz hesaplarına aktarılacağı,

Bu nedenle, sigortalının kredisinın onaylandığı ve yaşlılık aylığı bağlanacağının bildirilmesi halinde ilgili tutarın Kurumumuz hesabına aktarılacağına ilişkin banka şubeleri tarafından düzenlenen Ek-3 belgelerinin kabul edilerek, sigortalının prim borcunun yatırılması halinde yaşlılık aylığının bağlanacağına ilişkin Ek-4 belgesinin bekletilmeden düzenlenmesi gerektiği,

Ayrıca, söz konusu protokol süresinin 31/8/2018 tarihinde sonlanması nedeniyle bu tarihten sonra sigortalılardan Ek-l belgesinin kabul edilmeyeceği, Ek-2 belgesinin düzenlenmeyeceği, talimatlandırılmıştır.

Buna göre, bu kapsamda kredi kullanarak yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılardan, prim borçları 7/9/2018 tarihine kadar Kurumumuz hesaplarına aktarılanların primlerinin süresi içinde ödendiği kabul edilerek aylık başlangıç tarihlerinin değiştirilmemesi, diğer bir ifadeyle söz konusu yaşlılık aylıklarının 2018/Eylül ayı başı itibarıyla bağlanması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail YILMAZ
Genel Müdür

(15.11.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk. (23.08.2019)
  2. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Güncellendi (23.08.2019)
  3. E-Fatura İptal Portalı Duyurusu (23.08.2019)
  4. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)
  5. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)
  6. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  7. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  8. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  9. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  10. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)

GÜNDEM