GÜNCEL MEVZUAT
SGK: T.C. Ziraat Bankası Kredi İşbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları - MuhasebeTR

SGK: T.C. Ziraat Bankası Kredi İşbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları

SGK: T.C. Ziraat Bankası Kredi İşbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları.

T.C.
SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010-E.11363260                                                                     05/09/2018

Konu : T.C. Ziraat Bankası Kredi Işbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının "T.C. Ziraat Bankası kredi işbirliği protokolü” konulu, 4/9/2018 tarihli ve 11274258 sayılı Genel Yazısı ile

7143 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuz prim alacaklarının yeniden yapılandırılması sürecinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında prim borcu bulunan ve yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalıların söz konusu prim borçlarını ödeyebilmesi için Kurumumuz T.C Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol süresinin 31/8/2018 tarihinde sona erdiği,

Ancak, 7143 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırmasından yararlananların ilk taksit ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin 7/9/2018 saat 23:59'a kadar uzatılması nedeniyle 31/8/2018 tarihine kadar talepleri anılan banka şubelerine intikal eden ve kredisi onaylanan sigortalıların borçlarının 7/9/2018 tarihine kadar Kurumumuz hesaplarına aktarılacağı,

Bu nedenle, sigortalının kredisinın onaylandığı ve yaşlılık aylığı bağlanacağının bildirilmesi halinde ilgili tutarın Kurumumuz hesabına aktarılacağına ilişkin banka şubeleri tarafından düzenlenen Ek-3 belgelerinin kabul edilerek, sigortalının prim borcunun yatırılması halinde yaşlılık aylığının bağlanacağına ilişkin Ek-4 belgesinin bekletilmeden düzenlenmesi gerektiği,

Ayrıca, söz konusu protokol süresinin 31/8/2018 tarihinde sonlanması nedeniyle bu tarihten sonra sigortalılardan Ek-l belgesinin kabul edilmeyeceği, Ek-2 belgesinin düzenlenmeyeceği, talimatlandırılmıştır.

Buna göre, bu kapsamda kredi kullanarak yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılardan, prim borçları 7/9/2018 tarihine kadar Kurumumuz hesaplarına aktarılanların primlerinin süresi içinde ödendiği kabul edilerek aylık başlangıç tarihlerinin değiştirilmemesi, diğer bir ifadeyle söz konusu yaşlılık aylıklarının 2018/Eylül ayı başı itibarıyla bağlanması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail YILMAZ
Genel Müdür

(15.11.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi (20.02.2019)
  2. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödemeler İçin Son Gün 28 Şubat 2019 (20.02.2019)
  3. İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin İade Talebi İnteraktif Vergi Dairesinde (20.02.2019)
  4. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) (20.02.2019)
  5. İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi (19.02.2019)
  6. Elektronik Defter (e-Defter) Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (19.02.2019)
  7. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (19.02.2019)
  8. Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği (18.02.2019)
  9. Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği (18.02.2019)
  10. Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.02.2019)

GÜNDEM