GÜNCEL MEVZUAT
SGK: T.C. Ziraat Bankası Kredi İşbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları - MuhasebeTR

SGK: T.C. Ziraat Bankası Kredi İşbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları

T.C.
SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010-E.11363260                                                                     05/09/2018

Konu : T.C. Ziraat Bankası Kredi Işbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının "T.C. Ziraat Bankası kredi işbirliği protokolü” konulu, 4/9/2018 tarihli ve 11274258 sayılı Genel Yazısı ile

7143 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuz prim alacaklarının yeniden yapılandırılması sürecinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında prim borcu bulunan ve yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalıların söz konusu prim borçlarını ödeyebilmesi için Kurumumuz T.C Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol süresinin 31/8/2018 tarihinde sona erdiği,

Ancak, 7143 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırmasından yararlananların ilk taksit ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin 7/9/2018 saat 23:59'a kadar uzatılması nedeniyle 31/8/2018 tarihine kadar talepleri anılan banka şubelerine intikal eden ve kredisi onaylanan sigortalıların borçlarının 7/9/2018 tarihine kadar Kurumumuz hesaplarına aktarılacağı,

Bu nedenle, sigortalının kredisinın onaylandığı ve yaşlılık aylığı bağlanacağının bildirilmesi halinde ilgili tutarın Kurumumuz hesabına aktarılacağına ilişkin banka şubeleri tarafından düzenlenen Ek-3 belgelerinin kabul edilerek, sigortalının prim borcunun yatırılması halinde yaşlılık aylığının bağlanacağına ilişkin Ek-4 belgesinin bekletilmeden düzenlenmesi gerektiği,

Ayrıca, söz konusu protokol süresinin 31/8/2018 tarihinde sonlanması nedeniyle bu tarihten sonra sigortalılardan Ek-l belgesinin kabul edilmeyeceği, Ek-2 belgesinin düzenlenmeyeceği, talimatlandırılmıştır.

Buna göre, bu kapsamda kredi kullanarak yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılardan, prim borçları 7/9/2018 tarihine kadar Kurumumuz hesaplarına aktarılanların primlerinin süresi içinde ödendiği kabul edilerek aylık başlangıç tarihlerinin değiştirilmemesi, diğer bir ifadeyle söz konusu yaşlılık aylıklarının 2018/Eylül ayı başı itibarıyla bağlanması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail YILMAZ
Genel Müdür

(15.11.2018)

GÜNDEM