GÜNCEL MEVZUAT
ASMMMO: 2018/3. Geçici Vergi Dönemi – Enflasyon Düzeltmesi - MuhasebeTR

ASMMMO: 2018/3. Geçici Vergi Dönemi – Enflasyon Düzeltmesi

Değerli Üyemiz,

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Eylül / 2018 ayına ilişkin verilere göre Yİ-ÜFE’deki bir önceki yılın aynı ayına göre artış % 46,15olarak gerçekleşmiş, son 36 aylık dönemde ise % 72,97 olarak hesaplanmıştır.

 

Son 36 aylık artış oranının hesaplanması;

2018 / Eylül ( Yurt İçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi) Yİ-ÜFE….....…..…..…….........…

439,78

2015 / Eylül ( Yurt İçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi)  Yİ-ÜFE……..………….......…..…

254,25

Fark  (439,78 – 254,25) = ……………………………………………………..…....…………

185,53

 

 

Son 36 aylık Yİ-ÜFE artışı (185,53 / 254,25) = …………………..…….…..…………………

% 72,97

 

 

Son 12 aylık enflasyon artışı (Yİ-ÜFE) …………………………….……….…….……………

% 46,15

   

Bu değerlere göre Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinde belirtilen şartlar (Fiyat endeksindeki artışın son üç hesap döneminde % 100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinin birlikte gerçekleşmesi) oluşmadığından 2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde (kuyumcular hariç) enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) yapılmayacaktır.

Ancak; sadece sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını bilanço usulüne göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kuyumcuların her geçici vergi dönemi ile hesap dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) yapmaları zorunludur.

Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alımı-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin enflasyon düzeltmesinde kullanacakları Yİ-ÜFE değerlerini web sitemizin Pratik Bilgiler / Diğer / Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (Yİ-ÜFE ) sayfasında bulabilirsiniz.

2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları ve uygulanacak yeniden değerleme oranı aşağıdadır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

(24.10.2018)

GÜNDEM