GÜNCEL MEVZUAT
ASMMMO: Ticaret Sicil Hakkında - MuhasebeTR

ASMMMO: Ticaret Sicil Hakkında

Ticaret Sicil Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda;

Şirket (A.Ş, LTD.,KOOP.) kuruluşlarında 50 sayfa olarak tasdik edilen defterler için; Yevmiye 200, Kebir 100 ve Envanter 25 sayfa olarak tasdik edilecek ve kuruluşta zorunlu olan defterlerin tamamı Ticaret Sicil tarafından ücretsiz olarak bir set halinde yeni kurulan şirkete verilecektir.

(23.10.2018)

GÜNDEM