GÜNCEL MEVZUAT
SGK:Borçlanma Kayıtlarının Silinmesi - MuhasebeTR

SGK:Borçlanma Kayıtlarının Silinmesi

SGK:Borçlanma Kayıtlarının Silinmesi.

Sayı :40552758-203.05.15-E. 12945285                        03/10/2018

Konu : Borçlanma kayıtlarının silinmesi

GENEL YAZI

Sosyal Giivenlik Kurumu 2017 Sayistay Denetim Raporu Bulgularinda yer alan Kurumun mali tablolarindaki hizmet bor¢glanmalarina iliskin stiresi gegmis tahakkuk kayitlarin silinmesi bulgusu ile ilgili olarak 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortas1 Kanunun 41 inci maddesi ve 3201 sayili Yurt Disinda Bulunan Tiirk Vatandaslarmin Yurt Disinda Gecen Siirelerinin Sosyal Giivenlikleri Bakimindan Degerlendirilmesi Hakkinda Kanun kapsaminda borglanma igin miiracaat edenlerden ekli listede yer alan kayitlarla ilgili olarak;

 1. Odeme siiresi gecmis ve hig 6deme yapilmamis olanlara ait tahakkuk kayitlar1 otomatik olarak silinmistir.
 2. Odeme siiresi gegmis ancak MOSIP sisteminde emanet hesaplarda bulunan édeme tutarlarinin, il bazinda ayristirilan ekli listelerde yer alan bor¢glanma tahakkuklarina karsilik bor¢ tutarinin yatirilip yatirilmadiginin dosya bazinda kontrol edilerek;

  a) Teblig tarihinden itibaren yurt igi bor¢lanmalarinda 1 ay, yurt digi bor¢lanmalarinda 3 aylik siire igerisinde 6denmeyen bor¢ tahakkuk kayitlarinin tamamunin silinmesi,
  b)Siiresi igerisinde borglanma tutarinin tamami é6denmis kayitlara iliskin emanet hesapta bulunan meblagin bor¢lanmaya mahsup edilerek bor¢lanma tahakkukunun kapatilmasi,
  c)Siiresi igerisinde borglanmaya karsilik kismi 6deme yapildigi tespit edilenlerin 6ncelikle tahakkuk kayitlarinin silinmesi ve 6denen kisimla ilgili olarak yeni tahakkuk olusturularak bor¢ tutarinin emanet hesapta bekleyen meblagdan tahsil edilmesi,
  d)Yukarida sayilan islemlerin en ge¢ 08/10/2018 Pazartesi giinti mesai bitimine kadar tamamlanarak sonucunun her il tarafindan yurt igi borglanmalar icin eoguz@sgk.gov.tr, yurt disi bor¢lanmalari i¢in skayalO@sgk.gov.tr mail adresine bildirilmesi,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.

İSMAİL YILMAZ
GENEL MÜDÜR

(04.10.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
 2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
 3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
 4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
 5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
 6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
 7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
 8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
 9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
 10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM