GÜNCEL MEVZUAT
ASMMMO: Basit Usul Mükelleflerinin Defter-Beyan Sistemine Son Başvuru Tarihi 30/09/2018 Olup, Kayıtların İşlenme Tarihi 31/10/2018'dir. - MuhasebeTR

ASMMMO: Basit Usul Mükelleflerinin Defter-Beyan Sistemine Son Başvuru Tarihi 30/09/2018 Olup, Kayıtların İşlenme Tarihi 31/10/2018'dir.

BASİT USUL MÜKELLEFLERİNİN DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE KULLANMAK ÜZERE SON BAŞVURU TARİHİ 30/09/2018 OLUP, KAYITLARIN İŞLENME TARİHİ 31/10/2018 DİR.

BASİT USUL MÜKELLEFLERİNİN DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE KULLANMAK ÜZERE SON BAŞVURU TARİHİ 30/09/2018 OLUP, KAYITLARIN İŞLENME TARİHİ 31/10/2018 DİR.

CEZAİ İŞLEME MUHATAP OLMAMALARI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİNİ 30/09/2018 TARİHİNDE, GELİR GİDER KAYITLARININ İSE 31/10/2018 TARİHİNE KADAR TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR.

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan  basit usule tabi mükellefler başvuruyu;

• Kendileri,

• Aralarında bu Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları veya

• 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla,

yapabileceklerdir.”

Buna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin;

 • Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere 30 Eylül 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları,

• 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydetmeleri gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin kayıtlarını 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapmaları  gerekmektedir. 

(27.09.2018)

GÜNDEM