GÜNCEL MEVZUAT
Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme ... - MuhasebeTR

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme ...

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme ....

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında

 Genel Tebliğ Sirküleri/1

  

Konusu

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında

Tarihi

: 29/02/ 2008

Sayısı

: YMMB-1/2008-1/e-Bildirim-1

İlgili olduğu maddeler

: Vergi Usul Kanunu 148,149 ve mükerrer 257 nci madde

 

Bilindiği üzere, 06/02/2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Nolu "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliği" ile yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları tasdik sözleşmelerine ilişkin bildirimlerinin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

 

Söz konusu düzenlemeyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

1) Yeminli mali müşavirler tarafından mükelleflerle 2008 yılı Ocak ayı içerisinde düzenlenmiş olan tam tasdik  sözleşmeleri ile 01/01/2008-05/02/2008 tarihleri arasında düzenlenen tam tasdik  dışındaki diğer tasdik sözleşmelerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda internet vergi dairesine girilmesine  ilişkin süre 14/03/2008 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

2) Yeminli mali müşavirler tarafından mükellefler ile 01/01/2008 tarihinden önce düzenlenen tam tasdik ve tam tasdik dışındaki diğer sözleşmelere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda internet vergi dairesine girilmesine  gerek bulunmamaktadır. Bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen raporlar ilgili vergi dairesince 3568 Sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili olarak yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca işlem yapılacaktır.

 

Duyurulur.

 

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

(03.03.2008)

GÜNDEM