GÜNCEL MEVZUAT
ISMMMO: Matrah Artırımı İçin Hesaplanan Vergi Ödemesi Son Günü 01/Ekim/2018 Dir. - MuhasebeTR

ISMMMO: Matrah Artırımı İçin Hesaplanan Vergi Ödemesi Son Günü 01/Ekim/2018 Dir.

Bilindiği üzeren matrah ve vergi artırımından yararlanan mükellefler 7143 Sayılı Kanun’un 5. maddesi ilk fıkrası uyarınca, Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri 2013 ila 2017 yıllarına ilişkin olarak vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi Stopaj artırımda bulunmuşlardır.

Matrah ve vergi artışı yapan mükelleflerin artırım konusu hesaplanan vergilerin vadesinde ödemesi şarttır. Hesaplanan vergiyi peşin ödemeyi seçen mükelleflerin en geç 1 Ekim 2018 tarihinde taksitli ödemeyi seçen mükelleflerin de ilk taksit Eylül 2018 olmak üzere iki ayda bir altı eşit taksitte ödeme yapmaları gerekiyor. Ödeme takvimi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Matrah ve vergi artırımına ilişkin ödenecek vergi tutarları, süresinde ödenmediği takdirde vade tarihi 30 Eylül 2018 olarak kabul edilecek ve aylık % 2 oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir.

Ancak bu durumda mükellefler matrah ve vergi artırımı yaptıkları dönemler için artırım hükümlerinden yararlanamayacaktır.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR Başkan

MATRAH ARTIRIMI İÇİN HESAPLANAN VERGİLERİN
ÖDEME TAKVİMİ

PEŞİN ÖDEME

SON GÜN 01/EKİM/2018

1.TAKSİT

SON GÜN 01/EKİM/2018

2.TAKSİT

SON GÜN 30/KASIM/2018

3.TAKSİT

SON GÜN 31/OCAK/2019

4.TAKSİT

SON GÜN 01/NİSAN/2019

5.TAKSİT

SON GÜN 31/MAYIS/2019

6.TAKSİT

SON GÜN 31/TEMMUZ/2019

(25.09.2018)

GÜNDEM