GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Genişletildi - MuhasebeTR

TÜRMOB: Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Genişletildi

 

 

ÖZET

 

 

:

23/09/2018 tarihli ve 132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CK) ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ilişkin özel tüketim vergisi matrah aralıkları oran değişikliği

                              yapılmaksızın yeniden tespit edildi.                                                               

 

24/09/2018 tarihli ve 30345 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/09/2018 tarihli ve 132 sayılı CK ile ekonomik gelişmelere bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan malların özel tüketim vergisi matrah aralıklarında yaklaşık %50 oranında artış yapıldı.

II sayılı Listede daha önce 7103 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe bağlı olarak 27/03/2018

tarihli ve 2018/11542 sayılı BKK ile düzenleme yapılmıştı.

132 sayılı CK ile yapılan değişiklik aşağıda düzenlemenin önceki hali ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

(II) SAYILI LİSTE

 

G.T.İ.P.

No

 

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) %50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

….

 

 

- Diğerleri

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

--- Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 70.000 TL’yi aşmayanlar

 

 

45

 

--- Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 70.000 TL’yi aşıp, 80.000 120.000 TL’yi

aşmayanlar

50

 

--- Diğerleri

60

 

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir

hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

---- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 85.000 TL’yi aşmayanlar

 

 

45

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 85.000 TL’yi aşıp, 91.000 135.000

TL’yi aşmayanlar

50

 

---- Diğerleri

60

 

--- Diğerleri

---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 170.000 TL’yi aşmayanlar

 

100

 

---- Diğerleri

110

 

 

 

-- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor

silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 170.000 TL’yi aşmayanlar

---- Diğerleri

 

 

100

110

--- Diğerleri

160

 

Saygılarımızla…

 “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim

 Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı:

132)” tam metni…>>>

(24.09.2018)

GÜNDEM