GÜNCEL MEVZUAT
Yazar Kasa Z Raporlarının GİB'e Bildirimi Uzatma Talebi - MuhasebeTR

Yazar Kasa Z Raporlarının GİB'e Bildirimi Uzatma Talebi

Yazar Kasa Z Raporlarının GİB'e Bildirimi Uzatma Talebi.

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4 üncü maddesine göre, eski nesil yazar kasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mali bilgilerin gönderilme uygulaması 01.10.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulama başlangıç süresi 01/07/2018 olarak belirlenmiş, daha sonra 498 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile süre 01/10/2018 tarihine uzatılmıştır. Bu sürenin 01/01/2019 tarihinden itibaren başlaması yerinde olacaktır.  

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisi izleyen ayın 15 inci günü sonuna kadar, tercih edilmiş bildirim yöntemi ile GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerektiği tebliğde açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere KDV Beyannameleri her ayın 24’üne kadar verilmektedir. Söz konusu bildirim için ayrı bir format gönderim yerine (1) No’lu KDV beyannamesinde oluşturulacak “Kulakçık” ile bildirimde bulunulması zaman ve işlem tasarrufu sağlayacaktır.

Üyelerimizin iş yoğunluğu dikkate alınarak yukarıda belirtilen uygulama süresinin 01/01/2019 tarihinden itibaren başlaması için sürenin ertelenmesini ve bildirimin KDV beyannamesi ile yapılmasını talep ediyoruz. 

Gereği bilgilerinize arz olunur. 

Saygılarımızla,

Yücel Akdemir

Başkan

İSMMMO

(12.09.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV Uygulanmıyor (17.06.2019)
  2. 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki…Karar (Karar Sayısı: 1149) (17.06.2019)
  3. 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148) – Hurda Araç ÖTV (15.06.2019)
  4. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2019)
  5. Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı (14.06.2019)
  6. Serbest Zaman İzni Olarak Kullandırılan Fazla Mesai Ücreti Sigorta Primine Tabi Değildir (13.06.2019)
  7. SGK Genelgesi 2019/15 - 5510 Sayılı Kanunun Ek 16ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları (13.06.2019)
  8. Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (13.06.2019)
  9. Hurdaya Çıkarılan Araçlar ile İlgili Terkin Edilecek ÖTV Tutarı Arttırıldı (12.06.2019)
  10. 7176 Sayılı Kanun – Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (12.06.2019)

GÜNDEM