GÜNCEL MEVZUAT
Yazar Kasa Z Raporlarının GİB'e Bildirimi Uzatma Talebi | MuhasebeTR

Yazar Kasa Z Raporlarının GİB'e Bildirimi Uzatma Talebi

Yazar Kasa Z Raporlarının GİB'e Bildirimi Uzatma Talebi.

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4 üncü maddesine göre, eski nesil yazar kasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mali bilgilerin gönderilme uygulaması 01.10.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulama başlangıç süresi 01/07/2018 olarak belirlenmiş, daha sonra 498 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile süre 01/10/2018 tarihine uzatılmıştır. Bu sürenin 01/01/2019 tarihinden itibaren başlaması yerinde olacaktır.  

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisi izleyen ayın 15 inci günü sonuna kadar, tercih edilmiş bildirim yöntemi ile GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerektiği tebliğde açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere KDV Beyannameleri her ayın 24’üne kadar verilmektedir. Söz konusu bildirim için ayrı bir format gönderim yerine (1) No’lu KDV beyannamesinde oluşturulacak “Kulakçık” ile bildirimde bulunulması zaman ve işlem tasarrufu sağlayacaktır.

Üyelerimizin iş yoğunluğu dikkate alınarak yukarıda belirtilen uygulama süresinin 01/01/2019 tarihinden itibaren başlaması için sürenin ertelenmesini ve bildirimin KDV beyannamesi ile yapılmasını talep ediyoruz. 

Gereği bilgilerinize arz olunur. 

Saygılarımızla,

Yücel Akdemir

Başkan

İSMMMO

(12.09.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. TÜRMOB: 7143 Sayılı Yapılandırma 1’inci Taksitini Sistem Hatasından Dolayı Ödeyemeyenlere Yeni Bir İmkan Sağlandı (19.09.2018)
  2. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı (19.09.2018)
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Dövizli Sözleşmeler Hakkındaki Açıklaması (18.09.2018)
  4. Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (18.09.2018)
  5. TÜRMOB: Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu (17.09.2018)
  6. ASMMMO: Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere Başvuru ve Sisteme Kayıt Süreleri (17.09.2018)
  7. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (15.09.2018)
  8. TÜRMOB: Sözleşme Bedelleri ve Bu Sözleşmelerden Kaynaklanan Diğer Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılamayacaktır (13.09.2018)
  9. SGK Genel Yazı: Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması (13.09.2018)
  10. ASMMMO: ÖKC Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması Hk. (13.09.2018)

GÜNDEM