GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2018/31 (2011/53 Sayılı Genelgeye 6183 Sayılı Kanunun 74/A Maddesi İle İlgili Hususların Eklenmesi) - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2018/31 (2011/53 Sayılı Genelgeye 6183 Sayılı Kanunun 74/A Maddesi İle İlgili Hususların Eklenmesi)

Sayı : 14691044-206.16-E. 11274223

Konu: 2011/53 sayılı Genelgeye 6183 sayılı Kanunun 74/A maddesi ile ilgili hususların eklenmesi

GENELGE

2018/31

27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere getirilen 74/A maddesine istinaden 2011/53 sayılı Genelgenin “Kurum Alacağının Cebren Tahsili" başlıklı ikinci kısmına aşağıda belirtilen bölüm eklenmiştir.

MEVZUATI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

(05.09.2018)

GÜNDEM