GÜNCEL MEVZUAT
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) - MuhasebeTR

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)

Karar Sayısı: 62

Ekli “Amme Alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının yeniden belirlenmesi ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına,6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 51 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

4 Eylül 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AMME ALACAKALRI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Gecikme zammı oranı

Madde 1 : (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı,her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir.

Yürüklük

Madde 2: (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3: (1) Bu karar hükümlerini hazine ve maliye bakanı yürütür.

(05.09.2018)

GÜNDEM