GÜNCEL MEVZUAT
Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumluluklarının Uygulanması Hakkında Duyuru - MuhasebeTR

Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumluluklarının Uygulanması Hakkında Duyuru

BDS 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumluluklarının güncellenmiş sürümü Kurul Kararı olarak 16/8/2018 tarih ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Standardın 10’uncu paragrafına göre, bu BDS 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 16/8/2018 tarihi itibarıyla henüz denetim raporu imzalanmamış (1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan) hesap dönemlerinin bağımsız denetimlerinde BDS 720’nin 16/08/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan sürümü uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı

(27.08.2018)

GÜNDEM