GÜNCEL MEVZUAT
Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk. - MuhasebeTR

Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.

TÜRMOB: Beyannamelerin verilme sürelerinin uzatılması ile ilgili talep yazımız.

Sayı: 2018

Konu: Süre Uzatımı

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
(Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı)

Bilindiği üzere, 2018 yılında Kurban Bayramı dolayısıyla Ağustos ayının 4’ncü haftası mesai yapılamayacaktır. Kurban Bayramı dolayısıyla meslek mensuplarının anılan tarihlerde beyannameleri hazırlamaları oldukça güç olduğu gibi bu tarihlerde işyerlerinin kapalı olması sebebiyle mükelleflerden beyannameye esas evrak ve belgelerinin temin edilmesi de mümkün değildir. Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününün 27/08/2018 olması gerek beyanlarda gerekse ödemelerde tüm yurt çapında büyük bir sorun yaşanmasına sebebiyet verecektir. Nitekim Birliğimize şimdiden bu konuda çok sayıda talep gelmiştir.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında, Vergi Usul Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca beyan ve ödeme tarihlerinin mühlet verme müessesesi kullanılarak ileriki bir tarihe alınmasının gerek meslek mensupları, gerek mükellefler gerekse Başkanlığınız açısından son derece yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

A. Masis YONTAN
GENEL BAŞKAN

TÜRMOB

(16.08.2018)

GÜNDEM