GÜNCEL MEVZUAT
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı... - MuhasebeTR

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı...

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı....

13 Şubat 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26786

 

Karar Sayısı : 2008/13210

 

Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1/2/2008 tarihli ve 10193 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (III) SAYILI

LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARDA

UYGULANAN ASGARİ MAKTU ÖZEL TÜKETİM

VERGİSİ TUTARLARINA

İLİŞKİN KARAR

 

Uygulanacak asgari maktu özel tüketim vergisi tutarları

 

MADDE 1 – (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki malların asgari maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

                                                                                                                            Asgari Maktu

                                                                                                                              Vergi Tutarı

G.T.İ.P.No       Mal İsmi                                                                                                 (YTL)     

22.04            Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dâhil); üzüm

                     şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

                     (Köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç)                                           1,7500

 

2206.00        Fermente edilmiş diğer içkiler (Elma şarabı, armut şarabı, bal

                     şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer

                     almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente

                     edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları                                               1,7500

 

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(13.02.2008)

GÜNDEM