GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: 2018 Yılında 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı - MuhasebeTR

TÜRMOB: 2018 Yılında 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı

TÜRMOB: 2018 Yılında 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı.

501 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde; VUK’nın 5’nci maddesi uyarınca 2017 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin borçlu mükellef olarak ilan edileceği belirtilmiştir. Söz konusu tutarda 2017 yılına göre değişiklik yapılmamıştır. 5216, 5776, 6111, 6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlara göre yeniden yapılandırılan borçlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

MEVZUATI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(10.07.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk. (23.08.2019)
  2. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Güncellendi (23.08.2019)
  3. E-Fatura İptal Portalı Duyurusu (23.08.2019)
  4. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)
  5. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)
  6. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  7. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  8. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  9. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  10. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)

GÜNDEM