EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Yeniden Değerlemesinin Usul ve Esasları - MuhasebeTR

TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Yeniden Değerlemesinin Usul ve Esasları

TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Yeniden Değerlemesinin Usul ve Esasları.

Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 31’inci maddede mükelleflerin 25/5/2018 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar ile bunlara ait amortismanları Yİ-ÜFE oranlarını dikkate alarak 30/9/2018 tarihine kadar yeniden değerleyebilecekleri, yeniden değerleme neticesinde pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %5 oranında vergi hesaplanması gerektiği ve bu verginin yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar beyan edilip ödenebilmesiyönünde düzenleme yapılmıştı. 500 sıra No.luVUK Genel Tebliğinde söz konusu maddeye ilişkin düzenleme ve açıklamalaryapılmıştır.Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her birine isabet eden değer artışları ile bunların hesap şekillerinin, envanter defterlerinin ayrı bir sahifesinde müfredatlı olarak gösterilmesi gerekmektedir.

MEVZUATI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(10.07.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148) – Hurda Araç ÖTV (15.06.2019)
  2. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2019)
  3. Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı (14.06.2019)
  4. Serbest Zaman İzni Olarak Kullandırılan Fazla Mesai Ücreti Sigorta Primine Tabi Değildir (13.06.2019)
  5. SGK Genelgesi 2019/15 - 5510 Sayılı Kanunun Ek 16ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları (13.06.2019)
  6. Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (13.06.2019)
  7. Hurdaya Çıkarılan Araçlar ile İlgili Terkin Edilecek ÖTV Tutarı Arttırıldı (12.06.2019)
  8. 7176 Sayılı Kanun – Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (12.06.2019)
  9. Defter Beyan Sistemine Gelir Kayıt Alt Türleri Eklenmiştir (11.06.2019)
  10. E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet Daha - Ölüm Halinde Kıst Dönem Beyannamesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Tam Dönem Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru; (11.06.2019)

GÜNDEM