GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: SMMM ve YMM’lerin Yılda En Az 30 Saat ve Her Üç Yılda En Az 120 Saat Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programına Katılması Uygulaması Başlıyor - MuhasebeTR

TÜRMOB: SMMM ve YMM’lerin Yılda En Az 30 Saat ve Her Üç Yılda En Az 120 Saat Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programına Katılması Uygulaması Başlıyor

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği   Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri ve Yeminli Mali Müşavirlere meslek ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak, meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına düzenli olarak katılım zorunluluğu getirildi.

ÖZET :

 • Her meslek mensubuna   yılda en az 30 saatlik ve her üç yılda en az 120 saatlik sürekli mesleki geliştirme eğitim programına katılma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Meslek mensuplarının mesleki yeterliliklerini ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla sürekli mesleki geliştirme eğitim faaliyetlerini planlayan, programlayan ve yürüten, yöneticileri TÜRMOB Yönetim
 • Kurulu tarafından atanan Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SMGM) oluşturulmuştur. 
 • SMGM tarafından belirlenen eğitim politikaları ve eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili genel ilke ve esaslar göz önünde bulundurmak suretiyle; TESMER, TESMER Şubeleri ve Odalarda bir takvim yılı içinde uygulanacak eğitim programlarının planı hazırlanacaktır.
 • Odaların, eğitim etkinliklerine katılan meslek mensupları için eğitim sicili oluşturması gerekmektedir.
 • Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimine tabi meslek mensuplarına, her bir üç yıllık eğitim süreci için, ilk yılın tamamlanmasından itibaren kayıtlı oldukları oda tarafından "Eğitim Sertifikası" verilir.
 • Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

23 Haziran 2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazetede “TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ” yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin amacı; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin,  yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini, uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmalarını, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yeterli ve yetkin olmalarını, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmaları için mesleki yetkinliklerini artırmalarını ve geliştirmelerini sağlamak; sürekli mesleki gelişim fırsat ve kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak; kamu çıkarının korunması ve kamu güveninin sağlanması için mesleki yeterliklerini geliştirmek ve korumak; mesleki standartlar ile etik kurallara uyumunu tesis ve teşvik etmek üzere gerçekleştirilecek katılımı zorunlu eğitim faaliyetlerini, bu faaliyetlerin gerçekleştirilme yöntemlerini, zorunlu eğitim faaliyetlerine katılmama halinde uygulanacak yaptırımları belirlemektir.

Yayımlanan yönetmelik uyarınca; tüm meslek mensuplarının, meslek ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak, meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına düzenli olarak katılımı zorunludur.

Her meslek mensubunun yılda en az 30 saatlik ve her üç yılda en az 120 saatlik sürekli mesleki geliştirme eğitim programına katılması gereklidir. Üç yıllık dönemde 120 saatin üzerinde mesleki gelişim eğitimi alınması halinde, bu eğitimler izleyen üç yıla devredilmez.

Sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına ilişkin sınıflandırma aşağıdaki gibidir:

 1. Mesleki ve Teknik Bilgilerin Korunması ve Geliştirilmesi Eğitim Programı,
 2. Yeni Teknikler ve İktisadi Gelişmelerin Kavranması, Değişen Sorumluluklar ve Meslekten Beklentiler Eğitim Programı,
 3. Kamu Güveni, Kamu Çıkarı, Kalite ve Mesleki Statü Geliştirme Eğitim Programı,
 4. Mesleki Çalışma Standartları ve Etik İlkeler Eğitim Programı,
 5. Kişisel Gelişim, Aidiyet ve Moral Değerler Eğitim Programı,
 6. Ulusal ve Uluslararası Mesleki Standartlar Eğitim Programı,
 7. Bilgi Teknolojileri, Yabancı Dil ve Yeni İş Olanakları Eğitim Programı,
 8. Mevzuat Eğitim Programı,
 9. Muhasebe ve Finansal Raporlama Eğitim Programı,
 10. Denetim ve Güvence Standartları Eğitim Programı (yılda bir kez).

Sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına katılmayan meslek mensupları hakkında 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

Katılım zorunluluğu yerine getirilinceye kadar, çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarının büro tescil belgeleri vize edilmeyecek, çalışanlar listesi kayıt ve faaliyet belgesi alma talepleri yerine getirilmeyecektir. Sürekli mesleki geliştirme eğitim programını tamamlamayan meslek mensupları stajyer mentorluğu yapamayacaklardır.

Faaliyette bulunmayan meslek mensupları Oda ve Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SMGM)'ne başvurup, Sürekli Mesleki Gelişme Eğitimi almak istemediklerini beyan edebilirler. Bu kapsamdaki meslek mensupları faal olmak istemeleri durumunda işe başlamadan önce 60 saat teorik eğitim almak zorundadır. Bu, eğitimi izleyen yıl başlayacak Sürekli Mesleki Gelişme Eğitimi süresinden mahsup edilmez.

Saygılarımızla…

(26.06.2018)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM